atlamaq

f.
1. Aşmaq, aşıb keçmək, üstündən keçmək, keçmək. Arxı adlamamış özünü öymə. N. V.. <Şeyx Hadi:> . . Gəzdik az-çox Yəmən diyarində; Azacıq sonra atladıq Hində. H. C..
2. Buraxmaq, buraxıb keçmək. Kitabı oxuyarkən iki sətir atladı.
3. Keçmək, ötmək, aşmaq. <Cahan:> . . Mənim yaşım qırx beşdən atlayıb. Ə. H.. Gecə atlayıb keçmişdi, sabah günəşi xeyli qalxmışdı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • aşmaq — f. 1. Bir şeyin üzərindən atılıb keçmək, hündür bir şeyin üstünə çıxıb o biri tərəfinə enmək, düşmək, hoppanmaq. Qapını daldan bağlayaraq, divardan aşıb getdik. M. S. O.. Dərəni aşdım. Meşənin içərisinə cənuba doğru uzanan daşlı qayalı bir dağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ötmək — 1. f. 1. Keçmək, keçib getmək, gəlib keçmək. Yoldan ötmək. – <Əsirlər> Aslanın, Uğurun və bir neçə partizanın köməyi ilə meşəni ötüb dağlara yetişdilər. S. Vəliyev. // Bir yerin, sahənin ortasından, içindən keçmək, keçib getmək. Kənddən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.